ABBYY FlexiCapture Engine



Silnik ABBYY FlexiCapture Enggne 12 SDK reprezentuje najnowszą generację technologii przechwytywania danych. Umożliwia programistom szybkie tworzenie rozwiązań do wydobywania danych z formularzy i dokumentów z praktycznie dowolnego rodzaju lub złożoności. Silnik ABBYY FlexiCapture 12 jest idealnym rozwiązaniem dla integratorów systemów, firm deweloperskich, programistów, a także dostawców usług, którzy opracowują zintegrowane rozwiązania przechwytywania danych lub implementują funkcjonalności selektywnego pobierania danych w większych systemach.

FUNKCJONALNOŚĆ

Przechwytywanie danych dla wszystkich typów dokumentów.
ABBYY FlexiCapture Engine dostarcza narzędzia do pozyskiwania danych z wszelkiego typu dokumentów: stałopozycyjnych (testy, ankiety, formularze), które nie mają stałego układu czyli zmiennopozycyjnych (paragonów, faktur), a także dokumentów bez stałej struktury (np. umów i pism). Wszystkie wymagane pola danych mogą być szybko zlokalizowane i eksportowane w odpowiednim formacie.

Automatyczna separacja i klasyfikacja dokumentów.
Silnik FlexiCapture posiada wbudowaną funkcję separacji dokumentów, a także określenia ich typów. System dopasowuje istniejące szablony dokumentów do zaimportowanych obrazów i klasyfikuje poszczególne przychodzące strony wg rodzajów i typów dokumentów.

Automatyczna kontrola poprawności danych
W celu zwiększenia dokładności rozpoznawania, w trakcie procesu automatycznie stosowane są wbudowane reguły kontroli poprawności.

Zwiększona wydajność.
Wydajność i szybkość działania aplikacji może być zwiększona przez możliwość niezależnego procesowania poszczególnych dokumentów na oddzielnych rdzeniach bez kolejkowania.

Visual Components.
Silnik FlexiCapture 12 SDK wyposażony jest w wizualne komponenty programistyczne, które umożliwiają rozwijanie, testowanie i otrzymanie bardzo dokładnych rozwiązań przechwytywania danych dla poszczególnych typów dokumentów – bez konieczności pisania nawet jednej linii kodu.

Gotowe do użycia linijki kodu.
Kompleksowy zestaw przykładowych linijek kodu wyjaśnia jak programować za pomocą silnika ABBYY SDK.

Back-up dla licencji serwerów sieciowych.
W FlexiCapture 12 możliwe jest utworzenie kopii zapasowej licencji serwera, który przejmie zarządzanie licencjami. Od teraz awarie serwera nie powodują zakłóceń w pracy silnika FlexiCapture 12 oraz podsystemów i stacji roboczych.

Ulepszenia w eksporcie do przeszukiwalnego PDF.
Połączenie OCR i ręcznej weryfikacji predefiniowanych pól podczas tworzenia plików PDF prowadzi do zwiększenia jakości przeszukiwania plików PDF.

Otwieranie plików PDF z pamięci.
Nie ma już potrzeby, aby zapisywać wszystkie dokument na dysku. W najnowszej wersji FlexiCapture mamy możliwość otwarcia pliku PDF z pamięci, co powoduje przyspieszenie przetwarzania dokumentów oraz poprawę bezpieczeństwa.

Usprawnione przetwarzanie dokumentów.
Aby osiągnąć wysoką wydajność, silnik ABBYY FlexiCapture 12 SDK zapewnia kompletny zestaw technologii i narzędzi do szybkiego przetwarzania formularzy i dokumentów (zarówno strukturalnych i niestrukturalnych), w tym weryfikacji danych, klasyfikacji dokumentów, a następnie eksportu danych do przetwarzania oraz obrazów do archiwizacji.

Silnik posiada własne API spełniające standardy COM.
Może być ono łatwo wykorzystane w C/C++, Visual Basic, .NET, Delphi, lub innych językach programowania.

Wsparcie kluczy licencyjnych: Wibu CmStick.
Teraz silnik ABBYY FlexiCapture 12 daje możliwość używania Wibu CmStick, a nie tylko kluczy iKey.

Pozyskiwanie danych z dokumentów i formularzy w językach arabskich.
Silnik ABBYY FlexiCapture 12 zawiera ulepszoną wersję technologii OCR dla języka arabskiego, dzięki czemu obsługuje przechwytywanie danych z dokumentów i formularzy w tym języku.

CO NOWEGO?

Nowa generacja technologii OCR firmy ABBYY.

Silnik ABBYY FlexiCapture Engine 12 jest oparty na tej samej technologii, co aplikacja ABBYY FlexiCapture 12. Produkty są kompatybilne. Ponieważ oba produkty oparte są na tych samych technologiach (15. technologia), programiści mogą uzyskać dostęp do funkcji FlexiCapture 12. W programie ABBYY FlexiCapture Engine 12 Release 1 nowe funkcje aplikacji ABBYY FlexiCapture będą dostępne tylko za pomocą programu Document Definitions Editor lub innych elementów programu FlexiCapture 12 (np. klasyfikatorów), które twórcy oprogramowania mogą utworzyć w programie ABBYY FlexiCapture 12.

Bardziej elastyczne ustawienia klasyfikacji

Dzięki nowej technologii klasyfikacji klienci mogą łatwo klasyfikować dokumenty według różnych typów dokumentów (np. prawo jazdy, wyciąg bankowy, formularz podatkowy, umowa, faktura itp.) i ich zmian. Nowe metody umożliwiają automatyczne sortowanie przychodzących dokumentów i upraszczają tworzenie układów FlexiLayout.
Silnik ABBYY FlexiCapture Engine 12 R1 wprowadza nowe opcje do logiki klasyfikacji. Opcje te są identyczne z obecnymi funkcjami FlexiCapture 12 i umożliwiają wybór spośród kilku klasyfikatorów.

Nowe ustawienia eksportu PDF

Dzięki tej nowej wersji FlexiCapture Engine 12 obsługuje nowe ustawienia eksportu, które pozwalają programistom na zarządzanie równowagą między wielkością plików a jakością plików wyjściowych w razie potrzeby. Teraz jest to możliwe:

  • Wybór typu pliku PDF/A.
  • Zmiana jakości pliku PDF
  • Tworzenie oznaczonych tagami plików PDF z możliwością przeszukiwania.
  • Włącz “Fast Web View”, tworząc linearyzowane pliki PDF, które umożliwiają czytelnikowi przeglądanie pierwszej strony, podczas gdy pozostałe strony są wciąż pobierane.
  • Użyj MRC do przeszukiwania plików PDF bez możliwości przeszukiwania, aby zmniejszyć rozmiar pliku poprzez zachowanie wysokiej jakości obrazu.

Ulepszenia API

  • Możliwość przetwarzania plików PDF wyłącznie w warstwie tekstowej.

Nowy program ABBYY FlexiCapture Engine umożliwia wykrycie, czy PDF zawiera warstwę tekstową, oraz wykorzystanie informacji z warstwy tekstowej bez konieczności wykonywania dodatkowego kroku rozpoznawania OCR. W ten sposób pliki PDF mogą być przetwarzane szybciej.

Nowe funkcje i udoskonalenia w aplikacji FlexiCapture 12

  • Praca z powtarzającymi się polami i grupami

Edytor definicji dokumentu umożliwia tworzenie powtarzających się pól i grup i może być używany do szkolenia klasyfikacyjnego lub do ręcznego wypełniania. Nie jest już konieczne tworzenie przez program ABBYY FlexiLayout Studio powtarzających się grup, co upraszcza proces tworzenia.

  • Używanie dodatkowych układów FlexiLayout dla definicji dokumentu

Jedna definicja dokumentu może teraz pracować z wieloma układami FlexiLayout. Jednym z nich jest główny układ FlexiLayout, a drugim dodatkowe układy FlexiLayout. Główny układ FlexiLayout jest odpowiedzialny za identyfikację i definiowanie granic dokumentów. Dodatkowe układy FlexiLayout będą używane tylko wtedy, gdy główny układ FlexiLayout jest dopasowany.

PARAMETRY TECHNICZNE

ABBYY FlexiCapture Engine 12 Requirements
• PC with x86-compatible processor (1GHz or higher)
• Operating system:
• Windows 10 (32-bit and 64-bit)
• Windows Server 2012 R2 (64-bit)
• Windows Server 2012 (64-bit)
• Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
• Windows 8 (32-bit and 64-bit)
• Windows Server 2008 R2 (64-bit)
• Windows 7 (32-bit and 64-bit)
ABBYY FlexiCapture Engine has been tested on the following cloud computing platforms:
• Windows Azure Virtual Machines
• Amazon EC2
ABBYY FlexiCapture Engine has been tested in the following virtual environments:
• Microsoft Hyper-V (only with a software protection key)
• VMware ESXi 5
• Memory:
• for processing one-page documents — at least 400 MB RAM, 1 GB RAM recommended
• for processing multi-page documents — at least 1 GB RAM, 1.5 GB RAM recommended
• Hard disk space: 1400 MB for library installation and 100 MB for program operation plus additional 15MB for every processing page of a multi-page document
• 100% TWAIN-compatible scanner, digital camera, or fax modem — for scanning only
• Video card and monitor (min. resolution 1024*768) — for displaying GUI elements
• Keyboard, mouse or other input device
• The following registry branches should be accessible from the workstation:
• “HKEY_CURRENT_USER\Software\ABBYY\SDK\12\FlexiCapture Engine” — full control
• “HKEY_CURRENT_USER\Software\ABBYY\SDK\12” — full control for installation only
• “HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ABBYY\SDK\12” — full control for installation only
• The following folders should be accessible from the workstation:
• Folder with ABBYY FlexiCapture Engine binary files — access for reading
• %TEMP% folder — full control access
• folder %ProgramData%\ABBYY\SDK\12\FlexiCapture Engine — full control access
• folder %ProgramData%\ABBYY\SDK\12\Licenses — full control access
• The following components should be installed:
• Microsoft Internet Explorer 5.0 or higher
• If your application uses any functionality with a GUI displayed, Microsoft Windows Common Controls must be version 5.80 or later and RichEdit Control must be version 3.0 or later
ABBYY SDK 12 License Server Requirements
• PC with an x86-compatible processor (1 GHz or higher)
• Operating system:
• Windows 10 (32-bit and 64-bit)
• Windows Server 2012 R2 (64-bit)
• Windows Server 2012 (64-bit)
• Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
• Windows 8 (32-bit and 64-bit)
• Windows Server 2008 R2 (64-bit)
• Windows 7 (32-bit and 64-bit)
• ABBYY FlexiCapture Engine has been tested in the following virtual environments:• Microsoft Hyper-V (only with a software protection key)
• VMware ESXi 5
• 25 MB of free hard-disk space
• folder %ProgramData%\ABBYY\SDK\12\Licenses — full control access
Compatibility
ABBYY FlexiCapture Engine 12 works with projects created in ABBYY FlexiCapture 12 Release 1, Build 12.0.1.263, or earlier. Projects saved in the current version of ABBYY FlexiCapture Engine 12 can be used in ABBYY FlexiCapture 12 Release 1, Build 12.0.1.263, or later.
Development tools
The ABBYY FlexiCapture Engine application programming interface conforms to the COM standard and can be easily used in C/C++, Visual Basic, .NET, Delphi, Java or any development tool supporting COM components. The Engine can be adapted for use in scripting languages like VBS, JS, and Perl.
OCR:
ABBYY FlexiCapture Engine 12 recognizes 204 OCR languages, including:
• 52 languages with full built-in dictionary support:
• Languages with Latin, Cyrillic, Greek or Armenian characters: Armenian (Eastern, Western, Grabar), Azerbaijani (Latin), Bashkir, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch (Netherlands), English, Estonian, Finnish, French, German (new and old spelling), Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Norwegian (Nynorsk and Bokmal), Polish, Portuguese (Portugal and Brazil), Romanian, Russian (new and old spelling, with accents marking stress position), Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Tatar, Turkish and Ukrainian.
• Japanese, Korean, Korean Hangul, Arabic, Thai, Vietnamese, Hebrew.
• FineReader XIX languages for recognition of old European documents printed in the 17th–19th centuries: English, French, German, Italian, Latvian Gothic, Old Slavonic and Spanish.
• 148 languages without dictionary support:
• Languages with Latin, Cyrillic, or Greek characters: Abkhaz, Adyghe, Afrikaans, Agul, Albanian, Altaic, Avar, Aymara, Azerbaijani (Cyrillic), , Basque, Belarusian, Bemba, Blackfoot, Breton, Bugotu, Buryat, Cebuano (Visayan), Chamorro, Chechen, Chukchee, Chuvash, Corsican, Crimean Tatar, Crow, Sioux (Dakota), Dargwa, Dungan, Dutch (Belgian), Eskimo (Cyrillic), Eskimo (Latin), Even, Evenki, Faeroese, Fijian, Frisian, Friulian, Gagauz, Galician, Ganda, German (Luxemburg), Guarani, Hani, Hausa, Hawaiian, Icelandic, Ingush, Irish, Jingpo (Tinpo), Kabardian, Kalmyk, Karachay-balkar, Karakalpak, Kasub, Kawa, Kazakh, Khakas, Khanty, Kikuyu, Kirghiz, Kongo, Koryak, Kpelle, Kumyk, Kurdish, Lak, Lezgin, Luba, Macedonian, Malagasy, Malay, Malinke, Maltese, Mansi, Maori, Mari, Maya, Miao, Minangkabau, Mohawk, , Mongol, Mordvin, Nahuatl, Nenets, Nivkh, Nogay, Nyanja, Ojibway, Ossetian, Papiamento, Provencal, Quechua, Rhaeto-Romanic, Romanian (Moldavia), Romany, Rundi, Rwanda, Sami (Lappish), Samoan, Scottish Gaelic, Selkup, Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Shona, Somali, Sorbian, Sotho, Sunda, Swahili, Swazi, Tabasaran, Tagalog, Tahitian, Tajik, Tok Pisin (Pidgin English), Tongan, Tswana, Tun, Turkmen, Turkmen (Latin), Tuvan, Udmurt, Uigur (Cyrillic), Uigur (Latin), Uzbek (Cyrillic), Uzbek (Latin), Welsh, Wolof, Xhosa, Yakut, Yiddish, Zapotec, Zulu.
• Chinese Traditional, Chinese Simplified
• Artificial languages: Esperanto, Interlingua, Ido and Occidental.
• Special languages: CMC7, E13B, OCR-A, OCR-B.
• Programming languages: Basic, C/C++, COBOL, Fortran, JAVA and Pascal.
• Simple chemical formulas.
• Digits.
• Tools for creating user-defined languages.
ICR:
ABBYY FlexiCapture Engine 12 provides ICR technology — hand-printed character recognition for 126 languages, including:
• 39 languages with morphology/dictionary support (languages with Latin, Cyrillic, and Greek alphabets).
• 87 languages without dictionary support.
Supported Image Formats:
The ABBYY FlexiCapture Engine 12 opens and saves image files in the following formats:
• PDF:
Files in PDF format (Version 1.7 or earlier), including PDF/Archive (PDF/A)
• BMP:
uncompressed black and white
uncompressed gray
uncompressed color
• PCX, DCX:
2-bit — black and white
4- and 8-bit — gray
TrueColor
• JPEG:
gray, color
• JPEG 2000:
gray, 8-bit
color, RGB or YCC colorspace, 8 bit per channel
color, encoded using 8-bit palette in RGB colorspace
• TIFF:
black and white — uncompressed, CCITT4, Packbits, ZIP, LZW
gray — uncompressed, Packbits, JPEG, ZIP, LZW
TrueColor — uncompressed, JPEG, ZIP, LZW
Palette — uncompressed, Packbits, ZIP
multiimage TIFF
• PNG:
black and white, gray, color
• JBIG2:
black and white
Also ABBYY FlexiCapture Engine 12 opens image files in the following formats:
• GIF:
black and white — LZW-compressed
gray — LZW-compressed
TrueColor — LZW-compressed
• DjVu:
black and white, gray, color
• TIFF:
CCITT3FAX
Document Saving Formats:
• Microsoft Office Excel Workbook (*.XLS)
• DBase file (*.DBF)
• Comma Separated Values File (*.CSV)
• Simple text (*.TXT)
• XML Document (*.XML)
Barcode Types
• 1D: Codabar (with Check CodaBar), Code 128, Code 39 (with Check Code 39), Code 93, EAN 8 and 13, GS1-128, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (with Check Interleaved 2 of 5), Matrix 2 of 5, Patch, PostNet, UPC-A, UPC-E.
• 2D: PDF 417, Aztec, Data Matrix, QR Code.

 

Specyfikacja

ABBYY FlexiCapture Engine 12 Requirements
• PC with x86-compatible processor (1GHz or higher)
• Operating system:
• Windows 10 (32-bit and 64-bit)
• Windows Server 2012 R2 (64-bit)
• Windows Server 2012 (64-bit)
• Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
• Windows 8 (32-bit and 64-bit)
• Windows Server 2008 R2 (64-bit)
• Windows 7 (32-bit and 64-bit)
ABBYY FlexiCapture Engine has been tested on the following cloud computing platforms:
• Windows Azure Virtual Machines
• Amazon EC2
ABBYY FlexiCapture Engine has been tested in the following virtual environments:
• Microsoft Hyper-V (only with a software protection key)
• VMware ESXi 5
• Memory:
• for processing one-page documents — at least 400 MB RAM, 1 GB RAM recommended
• for processing multi-page documents — at least 1 GB RAM, 1.5 GB RAM recommended
• Hard disk space: 1400 MB for library installation and 100 MB for program operation plus additional 15MB for every processing page of a multi-page document
• 100% TWAIN-compatible scanner, digital camera, or fax modem — for scanning only
• Video card and monitor (min. resolution 1024*768) — for displaying GUI elements
• Keyboard, mouse or other input device
• The following registry branches should be accessible from the workstation:
• “HKEY_CURRENT_USER\Software\ABBYY\SDK\12\FlexiCapture Engine” — full control
• “HKEY_CURRENT_USER\Software\ABBYY\SDK\12” — full control for installation only
• “HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ABBYY\SDK\12” — full control for installation only
• The following folders should be accessible from the workstation:
• Folder with ABBYY FlexiCapture Engine binary files — access for reading
• %TEMP% folder — full control access
• folder %ProgramData%\ABBYY\SDK\12\FlexiCapture Engine — full control access
• folder %ProgramData%\ABBYY\SDK\12\Licenses — full control access
• The following components should be installed:
• Microsoft Internet Explorer 5.0 or higher
• If your application uses any functionality with a GUI displayed, Microsoft Windows Common Controls must be version 5.80 or later and RichEdit Control must be version 3.0 or later
ABBYY SDK 12 License Server Requirements
• PC with an x86-compatible processor (1 GHz or higher)
• Operating system:
• Windows 10 (32-bit and 64-bit)
• Windows Server 2012 R2 (64-bit)
• Windows Server 2012 (64-bit)
• Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
• Windows 8 (32-bit and 64-bit)
• Windows Server 2008 R2 (64-bit)
• Windows 7 (32-bit and 64-bit)
• ABBYY FlexiCapture Engine has been tested in the following virtual environments:• Microsoft Hyper-V (only with a software protection key)
• VMware ESXi 5
• 25 MB of free hard-disk space
• folder %ProgramData%\ABBYY\SDK\12\Licenses — full control access
Compatibility
ABBYY FlexiCapture Engine 12 works with projects created in ABBYY FlexiCapture 12 Release 1, Build 12.0.1.263, or earlier. Projects saved in the current version of ABBYY FlexiCapture Engine 12 can be used in ABBYY FlexiCapture 12 Release 1, Build 12.0.1.263, or later.
Development tools
The ABBYY FlexiCapture Engine application programming interface conforms to the COM standard and can be easily used in C/C++, Visual Basic, .NET, Delphi, Java or any development tool supporting COM components. The Engine can be adapted for use in scripting languages like VBS, JS, and Perl.
OCR:
ABBYY FlexiCapture Engine 12 recognizes 204 OCR languages, including:
• 52 languages with full built-in dictionary support:
• Languages with Latin, Cyrillic, Greek or Armenian characters: Armenian (Eastern, Western, Grabar), Azerbaijani (Latin), Bashkir, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch (Netherlands), English, Estonian, Finnish, French, German (new and old spelling), Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Norwegian (Nynorsk and Bokmal), Polish, Portuguese (Portugal and Brazil), Romanian, Russian (new and old spelling, with accents marking stress position), Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Tatar, Turkish and Ukrainian. FineReader XIX languages for recognition of old European documents printed in the 17th–19th centuries: English, French, German, Italian, Latvian Gothic, Old Slavonic and Spanish.
• 148 languages without dictionary support:
• Languages with Latin, Cyrillic, or Greek characters: Abkhaz, Adyghe, Afrikaans, Agul, Albanian, Altaic, Avar, Aymara, Azerbaijani (Cyrillic), , Basque, Belarusian, Bemba, Blackfoot, Breton, Bugotu, Buryat, Cebuano (Visayan), Chamorro, Chechen, Chukchee, Chuvash, Corsican, Crimean Tatar, Crow, Sioux (Dakota), Dargwa, Dungan, Dutch (Belgian), Eskimo (Cyrillic), Eskimo (Latin), Even, Evenki, Faeroese, Fijian, Frisian, Friulian, Gagauz, Galician, Ganda, German (Luxemburg), Guarani, Hani, Hausa, Hawaiian, Icelandic, Ingush, Irish, Jingpo (Tinpo), Kabardian, Kalmyk, Karachay-balkar, Karakalpak, Kasub, Kawa, Kazakh, Khakas, Khanty, Kikuyu, Kirghiz, Kongo, Koryak, Kpelle, Kumyk, Kurdish, Lak, Lezgin, Luba, Macedonian, Malagasy, Malay, Malinke, Maltese, Mansi, Maori, Mari, Maya, Miao, Minangkabau, Mohawk, , Mongol, Mordvin, Nahuatl, Nenets, Nivkh, Nogay, Nyanja, Ojibway, Ossetian, Papiamento, Provencal, Quechua, Rhaeto-Romanic, Romanian (Moldavia), Romany, Rundi, Rwanda, Sami (Lappish), Samoan, Scottish Gaelic, Selkup, Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Shona, Somali, Sorbian, Sotho, Sunda, Swahili, Swazi, Tabasaran, Tagalog, Tahitian, Tajik, Tok Pisin (Pidgin English), Tongan, Tswana, Tun, Turkmen, Turkmen (Latin), Tuvan, Udmurt, Uigur (Cyrillic), Uigur (Latin), Uzbek (Cyrillic), Uzbek (Latin), Welsh, Wolof, Xhosa, Yakut, Yiddish, Zapotec, Zulu.
• Chinese Traditional, Chinese Simplified
• Artificial languages: Esperanto, Interlingua, Ido and Occidental.
• Special languages: CMC7, E13B, OCR-A, OCR-B.
• Programming languages: Basic, C/C++, COBOL, Fortran, JAVA and Pascal.
• Simple chemical formulas.
• Digits.
• Tools for creating user-defined languages.
ICR:
ABBYY FlexiCapture Engine 12 provides ICR technology — hand-printed character recognition for 126 languages, including:
• 39 languages with morphology/dictionary support (languages with Latin, Cyrillic, and Greek alphabets).
• 87 languages without dictionary support.
Supported Image Formats:
The ABBYY FlexiCapture Engine 12 opens and saves image files in the following formats:
• PDF:
Files in PDF format (Version 1.7 or earlier), including PDF/Archive (PDF/A)
• BMP:
uncompressed black and white
uncompressed gray
uncompressed color
• PCX, DCX:
2-bit — black and white
4- and 8-bit — gray
TrueColor
• JPEG:
gray, color
• JPEG 2000:
gray, 8-bit
color, RGB or YCC colorspace, 8 bit per channel
color, encoded using 8-bit palette in RGB colorspace
• TIFF:
black and white — uncompressed, CCITT4, Packbits, ZIP, LZW
gray — uncompressed, Packbits, JPEG, ZIP, LZW
TrueColor — uncompressed, JPEG, ZIP, LZW
Palette — uncompressed, Packbits, ZIP
multiimage TIFF
• PNG:
black and white, gray, color
• JBIG2:
black and white
Also ABBYY FlexiCapture Engine 12 opens image files in the following formats:
• GIF:
black and white — LZW-compressed
gray — LZW-compressed
TrueColor — LZW-compressed
• DjVu:
black and white, gray, color
• TIFF:
CCITT3FAX
Document Saving Formats:
• Microsoft Office Excel Workbook (*.XLS)
• DBase file (*.DBF)
• Comma Separated Values File (*.CSV)
• Simple text (*.TXT)
• XML Document (*.XML)
Barcode Types
• 1D: Codabar (with Check CodaBar), Code 128, Code 39 (with Check Code 39), Code 93, EAN 8 and 13, GS1-128, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (with Check Interleaved 2 of 5), Matrix 2 of 5, Patch, PostNet, UPC-A, UPC-E.
• 2D: PDF 417, Aztec, Data Matrix, QR Code.

Produkty

Dla użytkowników końcowych

ABBYY FlexiCapture 12 for Invoices

ABBYY FlexiCapture 12 for Invoices

– Gotowy system do automatycznego przetwarzania faktur od momentu wpłynięcia dokumentu, aż do jego zaksięgowania

– Oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów i eliminacja błędów powstałych przy ręcznym wprowadzaniu danych z faktur do systemów finansowo-księgowych

– Gotowe szablony rozpoznawania dla faktur z 18 krajów (w tym z Polski)

– Mechanizmy AutoLeranignu i Sztucznej Inteligencji (AI) pozwalają na szybkie douczanie systemu przez Użytkowników

– Najwyższa na rynku jakość rozpoznania dzięki wielokrotnie nagradzanym algorytmom i technologii OCR firmy ABBYY

– Prostota, łatwość i intuicyjność pracy dla Użytkowników końcowych

– Możliwość integracji z większością popularnych systemów ERP, BPM, ECM, a także z systemami RPA

ABBYY FlexiCapture 12

ABBYY FlexiCapture 12

– Gotowy system do selektywnego pobierania danych z różnego typu dokumentów

– System ma za zadanie automatycznie pobierać z dokumentów dane wskazane przez użytkowników

– Posiada mechanizmy automatycznego uczenia się systemu, które skracają czas wdrożenia i obniżają koszty

– Automatyczna klasyfikacja rodzaju dokumentu który trafia do systemu po jego treści oraz szablonie

– Duża elastyczność i skalowalność systemu dzięki możliwości dodawania kolejnych Stacji Procesujących odpowiedzialnych za procesowanie dokumentów

– Najlepsza na rynku technologia OCR firmy ABBYY pozwalająca na rozpoznawanie tekstu dla ponad 200 języków

– Bezproblemowa integracja z dowolnymi systemami zewnętrznymi

– Gotowe konektory do MS SharePoint oraz rozwiązań klasy RPA

ABBYY FineReader Server

ABBYY FineReader Server

– Błyskawicznie przekształca dokumenty nieedytowalne (np. skany, zdjęcia, PDF itp.)  na pliki edytowalne z dowolnym rozszerzeniem (np. MS Office, XML, PDF, TXT, CSV i wiele innych)

– Daje możliwość automatycznego przetwarzania masowych ilości dokumentów (nawet kilkunastu milionów stron miesięcznie)

– Pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty związane z ręcznym przepisywaniem dokumentów

– Posiada najwyższą jakość rozpoznawania tekstu (dla ponad 200 języków) dzięki nowej generacji technologii OCR firmy ABBYY

– Łatwy do wdrożenia i zarządzania

– Intuicyjny i prosty w obsłudze dla użytkowników końcowych

– Idealnie nadający się do celów archiwizacyjnych i łatwo przeszukiwalnych bibliotek cyfrowych w celu szybkiego odnajdywania kluczowych informacji

– Gotowe konektory do: MS SharePoint, iFilter, Google Search czy Symantec

ABBYY Timeline

ABBYY Timeline

ABBYY Timeline to platforma do analizy procesów umożliwiająca firmom wykorzystywanie informacji zgromadzonych w ich systemach do tworzenia wizualnego modelu procesów, analizowania ich w czasie rzeczywistym i identyfikowania na tej podstawie ograniczeń. Pozwala też na przewidywanie przyszłych wyników i podejmowanie na ich podstawie decyzji dotyczących inwestycji technologicznych.

Kontakt

Maksym Żak

Product Manager
mobile: 660 184 511
email: maksym.zak@autoid.pl

Andrzej Błaszczyk

Product Manager
mobile: 668 405 174
email: andrzej.blaszczyk@autoid.pl

Lokalizacja

Formularz kontaktowy