ABBYY FlexiCapture 12ABBYY FlexiCapture 12 to kompleksowy produkt, który umożliwia przechwytywanie kluczowych danych z różnego rodzaju dokumentów.

INFORMACJE OGÓLNE

ABBYY FlexiCapture 12 to produkt, umożliwiający selektywne pobieranie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów. Nie wymaga ręcznego sortowania i wprowadzania danych. ABBYY FlexiCapture w ramach jednego potoku przekształca dane z dokumentów następującego rodzaju:

 • formularze strukturalne (stałopozycyjne) – posiadające jeden, stały szablon. Np. kwestionariusze, wnioski, formularze podatkowe, ubezpieczeniowe, karty do głosowania czy arkusze egzaminacyjne;

 

 • dokumenty quasi-strukturalne (zmiennopozycyjne) – faktury, zlecenia zakupu, potwierdzenia wpłaty czy polecenia wysyłki;
 • dokumenty niestrukturalne – umowy, kontrakty, artykuły, listy, umowy dzierżawy i inne dokumenty pełnotekstowe;
 • różne kombinacje rodzajów dokumentów i dokumentów wielostronicowych: wielostronicowe kontrakty, umowy ze zwykłym tekstem czy załączniki graficzne.

 

Jak to działa?

 

 1. Import dokumentów

Wprowadzanie danych poprzez skaner typu TWAIN lub ISIS – z wbudowanymi funkcjami wstępnego przetwarzania obrazu, import dokumentów lub formularzy w różno rodnych formatach grafiki – TIFF, JPG, PCX, BMP

 1. Rozpoznawanie dokumentów z automatyczną kontrolą poprawności

– wstępne przetwarzanie obrazu: działania mające na celu poprawienie jakości rozpoznawania, takie jak korekta orientacji strony, odwrócenie lub wyprostowanie strony, a także usunięcie „szumów”.
– automatyczna klasyfikacja dokumentów: FlexiCapture dopasowuje istniejące szablony dokumentów do zaimportowanych obrazów i klasyfikuje poszczególne przychodzące strony wg rodzajów
– wyodrębnianie danych i tekstu: zależnie od rodzaju dokumentu, rozwiązania do rozpoznawania firmy ABBYY precyzyjnie wyodrębniają odpowiednie dane i tekst.
– automatyczna kontrola poprawności danych: w celu zwiększenia dokładności rozpoznawania, w trakcie procesu automatycznie stosowane są wbudowane reguły kontroli poprawności.

 1. Weryfikacja:

intuicyjny interfejs do weryfikacji, z możliwością dostosowywania. Operatorzy mogą z łatwością sprawdzać dane, ponieważ każdemu rozpoznanemu znakowi przypisywany jest status, który informuje, na ile pewny jest wynik jego rozpoznawania. Interfejs daje operatorowi możliwość zadecydowania, czy znak ma być zaakceptowany, czy poprawiony.

 1. Eksport, zapis plików do archiwizacji dokumentów:

• uproszczony eksport – zgodnie z predefinio wanymi ustawieniami
• eksport obrazów wraz z danymi lub poprzez plik, możliwość zmiany rozdzielczości obrazu
• eksport do pliku – formaty DBF, XLS, CSV, DCX i TXT, w tym obrazy dokumentów, wraz z wyodrębnionymi danymi
• eksport do formatu XML * – w tym eksport binarnych plików obrazu
• eksport do bazy danych za pośrednictwem ODBC
• eksport do formatu PDF * lub PDF/A * – pliki przeszukiwalne dla celów archiwizacji

 

Funkcjonalność

Inteligentne przechwytywanie

Najnowsza wersja platformy ABBYY FlexiCapture wykorzystując techniki uczenia się maszyn (Machine Learning) i przetwarzania języka naturalnego (NLP) podnosi poprzeczkę w dziedzinie wydajności i czasu oczekiwania na wynik OCR. Wszechstronna platforma do przechwytywania dokumentów dla przedsiębiorstw umożliwia ich automatyczną klasyfikację, ekstrakcję kluczowych danych i weryfikację pod kątem poprawności oraz przekazywanie danych pochodzących zarówno od klientów jak i z procesów operacyjnych – na przykład żądań klientów, zapytań czy transakcji. Jest to platforma nowej generacji, która  wykorzystuje szereg technik automatycznego uczenia maszyn, całkowicie zmienia model przechwytywania
i przetwarzania danych oraz upraszcza obsługę oprogramowania.

Automatyczne uczenie się (AutoLearning)

Nowe możliwości automatycznego uczenia skracają czas wdrażania do produkcji i redukują koszty bieżące konserwacji systemu. Użytkownik może samodzielnie przeszkolić system pod kątem przetwarzania dokumentów o zmiennym lub nieregularnym układzie, a operator otrzymuje pełnię możliwości w zakresie edycji, poprawiania lub odrzucania wyników automatycznego uczenia. System nie tylko uczy się za pomocą zaawansowanej technologii AutoLearnignu firmy ABBYY i NLP (przetwarzania języka naturalnego), ale dodatkowo pozwala radykalnie ograniczyć koszty obsługi i maksymalizuje efektywność pracy.

Zaawansowane metody klasyfikacji dokumentów

Dane można klasyfikować zarówno według formy jak i treści, wspomagając istniejące w organizacji procesy informatyczne. Oprogramowanie wykrywa wszystkie rodzaje dokumentów przychodzących i logicznie je segreguje, co znacząco przyspiesza procesy udzielania odpowiedzi oraz podejmowanie decyzji. Jednym z elementów technologii klasyfikacji dokumentów jest klasyfikowanie obrazów, które odbywa się przy użyciu technik uczenia głębokiego (konwolucyjne sieci neuronowe) i umożliwia sortowanie dokumentów według ich wyglądu lub występującego na nich wzorca oraz klasyfikację tekstu na podstawie analizy semantycznej i statystycznej. Użytkownicy oprogramowania ABBYY FlexiCapture mają do dyspozycji obie te technologie i mogą z nich korzystać osobno lub jednocześnie.

Skalowalność i optymalizacja wydajności

Oprogramowanie ABBYY FlexiCapture można rozszerzać zarówno pionowo (dodawanie kolejnych Stacji Procesowania) jak i poziomo (dodawanie kolejnych Stacji Operatorskich), aby dostosować środowisko do szybkiego przetwarzania dużych ilości dokumentów. Niezależnie od tego czy firma przetwarza ponad milion dokumentów dziennie, czy 1000 stron na miesiąc, architekturę FlexiCapture można dowolnie rozbudować. Ponadto za pomocą centralnych narzędzi konfiguracji i zarządzania można zarządzać instalacjami na wielu serwerach, infrastrukturą rozproszoną, operatorami czy pracą przez przeglądarkę www.

Obsługa wielu użytkowników

Za pomocą funkcji Multi-tenancy można stworzyć bezpieczne odizolowane środowisko dla wielu użytkowników, z których każdemu można zdefiniować osobny zestaw uprawnień. Centralne narzędzia administracyjne oraz osobne licencje ułatwiają konfigurację funkcji ochrony danych w licznych grupach roboczych.

Zaawansowane narzędzia monitorowania i statystyk

Analizowanie skuteczności przetwarzania dokumentów, zapewnianie ciągłości działania firmy, optymalizowanie oraz szeregowanie zasobów lub pakietów według stopnia ważności w celu maksymalizacji efektywności i eliminacji wąskich gardeł jest możliwe dzięki zaawansowanym narzędziom monitorowania dostępnym w systemie.

Bezproblemowa integracja

Niezawodne interfejsy API FlexiCapture i progresywne funkcje obsługi skryptów umożliwiają ścisłą integrację tego narzędzia z każdym systemem klasy ERP, BPM, DMS, ECM takich firm jak SAP, Oracle, Microsoft i wielu innych.

Gotowe konektory do MS SharePoint i narzędzi RPA

ABBYY FlexiCapture posiada gotowe konektory do następujących systemów:

 • Microsoft SharePoint
 • Appian
 • BluePrism
 • Laserfiche
 • M-Files
 • Pega
 • UIPath

PARAMETRY TECHNICZNE/SPECYFIKACJE

Dokładne parametry wymagań sprzętowych dla wersji FlexiCapture 12 Standalone i FlexiCapture 12 Distributed można znaleźć na stronie producenta: https://www.abbyy.com/pl-pl/flexicapture/specifications/

Formaty wejściowe

PDF  W tym PDF/A
BMP  czarno-biały, szary, kolor
PCX  czarno-biały, szary
PNG  czarno-biały, szary, kolor
JPEG  szary, kolor
JPEG 2000  szary, kolor
TIFF czarno-biały – nieskompresowany, CCITT3, CCITT4, Packbits, ZIP;
szary – nieskompresowany, Packbits, JPEG, ZIP;
kolor – nieskompresowany, JPEG, ZIP.
DjVu  czarno-biały, szary, kolor
DCX czarno-biały, szary

 

Rodzaje eksportów i formatów

FlexiCapture zapewnia eksport do:

 • Plików Programu SharePoint 2003/2007/2010/2013/2016/365
 • Bazy danych zgodne z ODBC
 • Dowolnego systemu ERP i przepływu pracy zatwierdzania faktur
 • Każdej zewnętrznej aplikacji za pomocą niestandardowych modułów skryptowych

FlexiCapture obsługuje eksport do następujących formatów:

Formaty danych wyjściowych: .XML, .TXT, .XLS, .DBF, .CSV.

Formaty wyjściowe obrazów: PDF (tylko obraz, tekst pod obrazem), PDF/A (tylko obraz, tekst pod obrazem), TIFF, JPEG, JPEG2000, PCX, BMP, PNG, DCX.

Rodzaje tekstów

Typografia
Drukowanie ręczne
Maszyna do pisania
Drukarka igłowa
Indeks
OCR-A
OCR-B
MICR (E13B)
MICR (CMC7)

Obsługiwane urządzenia skanujące

ABBYY FlexiCapture współpracuje z  urządzeniami skanującymi kompatybilne z TWAIN, ISIS i WIA. Takie skanery można znaleźć wśród popularnych modeli oferowanych przez Avision, Brother, Canon, Epson, Fujitsu, HP, Kodak, Konica Minolta, Lexmark, Microtek, Mustek, Oki, Panasonic, Plustek, Ricoh, SHARP, Visioneer, VuPoint, Xerox i wielu innych producentów.

Rodzaje kodów kreskowych

Kody kreskowe 1D
Kod 39
Kod czeku 39
Interleaved 25
Interleaved 25 z sumą kontrolną
EAN 13
EAN 8
Kod 128
Codabar
Kod 93
IATA 25
UCC-128
UPC-A
UPC-E
Matrix 2 z 5
Industrial 2 z 5
PostNet
Kod paskowy (1, 2, 3, 4, T/Transfer, 6)
Kody kreskowe 2D
PDF 417
Aztec
Datamatrix
Kod QR

 

 

 

 

 

Produkty

Dla użytkowników końcowych

ABBYY FlexiCapture 12 for Invoices

ABBYY FlexiCapture 12 for Invoices

– Gotowy system do automatycznego przetwarzania faktur od momentu wpłynięcia dokumentu, aż do jego zaksięgowania

– Oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów i eliminacja błędów powstałych przy ręcznym wprowadzaniu danych z faktur do systemów finansowo-księgowych

– Gotowe szablony rozpoznawania dla faktur z 18 krajów (w tym z Polski)

– Mechanizmy AutoLeranignu i Sztucznej Inteligencji (AI) pozwalają na szybkie douczanie systemu przez Użytkowników

– Najwyższa na rynku jakość rozpoznania dzięki wielokrotnie nagradzanym algorytmom i technologii OCR firmy ABBYY

– Prostota, łatwość i intuicyjność pracy dla Użytkowników końcowych

– Możliwość integracji z większością popularnych systemów ERP, BPM, ECM, a także z systemami RPA

ABBYY FlexiCapture 12

ABBYY FlexiCapture 12

– Gotowy system do selektywnego pobierania danych z różnego typu dokumentów

– System ma za zadanie automatycznie pobierać z dokumentów dane wskazane przez użytkowników

– Posiada mechanizmy automatycznego uczenia się systemu, które skracają czas wdrożenia i obniżają koszty

– Automatyczna klasyfikacja rodzaju dokumentu który trafia do systemu po jego treści oraz szablonie

– Duża elastyczność i skalowalność systemu dzięki możliwości dodawania kolejnych Stacji Procesujących odpowiedzialnych za procesowanie dokumentów

– Najlepsza na rynku technologia OCR firmy ABBYY pozwalająca na rozpoznawanie tekstu dla ponad 200 języków

– Bezproblemowa integracja z dowolnymi systemami zewnętrznymi

– Gotowe konektory do MS SharePoint oraz rozwiązań klasy RPA

ABBYY FineReader Server

ABBYY FineReader Server

– Błyskawicznie przekształca dokumenty nieedytowalne (np. skany, zdjęcia, PDF itp.)  na pliki edytowalne z dowolnym rozszerzeniem (np. MS Office, XML, PDF, TXT, CSV i wiele innych)

– Daje możliwość automatycznego przetwarzania masowych ilości dokumentów (nawet kilkunastu milionów stron miesięcznie)

– Pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty związane z ręcznym przepisywaniem dokumentów

– Posiada najwyższą jakość rozpoznawania tekstu (dla ponad 200 języków) dzięki nowej generacji technologii OCR firmy ABBYY

– Łatwy do wdrożenia i zarządzania

– Intuicyjny i prosty w obsłudze dla użytkowników końcowych

– Idealnie nadający się do celów archiwizacyjnych i łatwo przeszukiwalnych bibliotek cyfrowych w celu szybkiego odnajdywania kluczowych informacji

– Gotowe konektory do: MS SharePoint, iFilter, Google Search czy Symantec

ABBYY Timeline

ABBYY Timeline

ABBYY Timeline to platforma do analizy procesów umożliwiająca firmom wykorzystywanie informacji zgromadzonych w ich systemach do tworzenia wizualnego modelu procesów, analizowania ich w czasie rzeczywistym i identyfikowania na tej podstawie ograniczeń. Pozwala też na przewidywanie przyszłych wyników i podejmowanie na ich podstawie decyzji dotyczących inwestycji technologicznych.

Kontakt

Maksym Żak

Product Manager
mobile: 660 184 511
email: maksym.zak@autoid.pl

Andrzej Błaszczyk

Product Manager
mobile: 668 405 174
email: andrzej.blaszczyk@autoid.pl

Lokalizacja

Formularz kontaktowy