ABBYY FineReader ServerABBYY FineReader Server – to system pozwalający na automatyczne przekształcanie dużych ilości różnego rodzaju dokumentów z wersji nieedytowalnej (np. PDF, JPEG, TIFF, BMP) na wersję edytowalną (np. DOC, XML, XLS, TXT, PDF/A). Rozwiązanie pozwala na archiwizację zdigitalizowanych dokumentów oraz danych, ich edycję wraz z możliwością indeksacji słów kluczowych (metadanych) i ewentualną weryfikację rozpoznanych danych.

Jak działa ABBYY FineReader Server

ABBYY FineReader Server umożliwia automatyczny import dokumentów z różnych źródeł. Mogą to być foldery sieciowe, drukarki wielofunkcyjne, skanery, a nawet wysyłane wiadomości e-mail (wraz z załącznikami do OCR) czy zewnętrzne systemy takie jak np. MS Share Point. Wykorzystując technologię Optycznego Rozpoznawania Znaków (OCR), ABBYY FineReader Server automatycznie przekształca zaimportowane dokumenty w skompresowane, łatwo przeszukiwalne dokumenty z dowolnym rozszerzeniem (np. DOC, DOCX, XML, XLS, XLSX, TXT, PDF/A i wiele innych).
W razie potrzeby możliwe jest wykorzystanie Stacji Indeksacji, która pozwala na rozpoznanie typu dokumentu i przypisanie mu odpowiednich atrybutów (metadanych) przez operatora. Korzystając ze Stacji Weryfikacji użytkownik może edytować i weryfikować wyniki rozpoznania, może również zweryfikować dane wypełnione przez skrypt.

W celu optymalizacji wykorzystania zasobów sprzętowych usługa może działać przez całą dobę lub przetwarzać dokumenty w partiach zgodnie z ustalonym harmonogramem. Powstałe w ten sposób pliki cyfrowe mogą być zapisywane z dowolnym rozszerzeniem we wskazanym miejscu lub dostarczane do innych aplikacji.

 

 

1. Skanowanie/importowanie obrazów
Operator może skanować obrazy na Stacji Skanowania, a następnie wysyłać je do programu ABBYY FineReader Server. Dokumenty mogą być też automatycznie importowane przez ABBYY FineReader Server z folderu wejściowego (folderu sieciowego, folderu FTP, biblioteki programu MS SharePoint lub skrzynki pocztowej). Rozwiązanie umieszcza pliki graficzne w kolejce w celu ich automatycznego przetwarzania zgodnie z nadanymi wcześniej priorytetami.

2. Rozpoznawanie (OCR)
Proces OCR uruchamia się automatycznie w momencie kiedy dokument trafi do Stacji Przetwarzania. Jeżeli w systemie zainstalowanych jest kilka stanowisk do przetwarzania, pliki są rozdzielone równomiernie między stanowiska do przetwarzania dla uzyskania optymalnej wydajności. Dodanie kolejnych stanowisk przetwarzania pozwala zwiększyć prędkość OCR.

OPCJONALNIE
Weryfikacja (opcjonalnie)
W niektórych przypadkach, np. podczas digitalizacji książki, potrzebna może być weryfikacja wyników rozpoznawania. Dzięki Stacjom Weryfikacji operator sprawdza wszystkie dokumenty lub tylko dokumenty które są poniżej wskazanego progu pewności rozpoznania.

Klasyfikacja i indeksowanie (opcjonalnie)
Indeksowanie dokumentów może być wykonywane automatycznie przez skrypt lub przez operatora na Stacji Indeksacji, która umożliwia operatorowi ręczny wybór typu dokumentu i przypisanie mu odpowiednich atrybutów (metadane). Operator może również zweryfikować dane, wypełnione przez skrypt.

3. Eksportowanie

W końcowym etapie ABBYY FineReader Server dostarcza dokumenty wyjściowe do ich miejsca przeznaczenia (mogą to być foldery sieciowe, biblioteki dokumentów programu MS SharePoint czy bezpośrednio na wskazane adresy e-mail). Dodatkowo, skrypty mogą być stosowane do inteligentnego trasowania i przesyłania dokumentów do zewnętrznych systemów takich jak ECM, BPM czy DMS na podstawie typu danego dokumentu i/lub jego atrybutów.

Korzyści wynikające z posiadania serwera OCR

Standaryzacja treści

Przekształcanie wszelkiego rodzaju zbiorów dokumentów w archiwa/biblioteki cyfrowe

Uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji

Oprogramowanie ABBYY FineReader Server to intuicyjna i szybka w instalacji aplikacja dzięki czemu szybko zwracają się koszty z inwestycji

Zarządzanie harmonogramem

Uruchomienie procesów OCR według wcześniej zaplanowanego harmonogramu, pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów sprzętowych (automatyczne przetwarzanie dokumentów w godzinach nocnych)

Łatwa i intuicyjna obsługa

ABBYY FineReader Server nie wymaga specjalistycznego szkolenia pracowników w celu rozpoczęcia konwersji dokumentów i pracy z systemem

Usprawniona obsługa dokumentów i udostępnianie treści

Szybkie i proste tworzenie dokumentów cyfrowych pozwalające na udostępnienie dokumentów wybranym pracownikom/zespołom, a także ich transfer do innych systemów Klienta   

Możliwość wyszukiwania z użyciem słów kluczowych

Użytkownicy mogą przeszukać  archiwa cyfrowe za pomocą wcześniej zaindeksowanych metadanych z dokumentów

Funkcjonalności systemu ABBYY FineReader Server

 

Wysoka skalowalność systemu

Możliwość procesowania dużych ilości dokumentów w krótkim czasie poprzez rozbudowę o dodatkowe stacje przetwarzania.

Największa na rynku ilość rozpoznawanych języków

Oprogramowanie zapewnia dokładne i szybkie wyniki rozpoznania dla ponad 190 języków, w tym 49 języków ze wsparciem słownikowym.

Zaawansowana technologia PDF

Wysoka kompresja plików PDF, w celu zmniejszenia ich rozmiaru przy zachowaniu wymaganej jakości.
Obsługiwane formaty PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2u i PDF/A-3a.

Architektura serwerowa

Program wykorzystuje dostępne zasoby sprzętowe w najbardziej efektywny sposób.

Duży zakres wspieranych formatów

Automatyczna konwersja plików PDF, JPEG, TIFF, Word, Excel, OpenDocument Text, PowerPoint, HTML i wiele innych

Integracja z SharePoint

Oprogramowanie pozwala na automatyczną konwersję dokumentów z bibliotek MS SharePoint bezpośrednio do przeszukiwalnego PDF.

W systemie istnieją również gotowe konektory pozwalające na eksport danych do MS SharePoint.

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Odczyt kodów kreskowych 1D i 2D w celu separacji dokumentów lub wyciągania metadanych zawartych w kodzie.

Metadane i rodzaje dokumentów

Automatyczne rozpoznawanie typów dokumentów, a także możliwość ręcznego tworzenia metadanych.

Rozpoznawanie historycznych czcionek

Wsparcie dla niemieckiej czcionki Szwabacha i większości gotyckich czcionek w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Integracja z systemami zewnętrznymi

Łatwa integracja z systemami firm trzecich w tym z większością archiwów cyfrowych lub systemami zarządzania treścią poprzez: XML tickets, COM-based APIs i web service APIs.

Separowanie dokumentów

Oprogramowanie pozwala na automatyczne rozdzielanie dokumentów na podstawie: równej liczby stron, pustych stron, stron z kodami kreskowymi i reguł skryptowych.

Elastyczne licencjonowanie i przejrzyste cenniki

Dedykowane modele licencjonowania dla każdej organizacji lub pod konkretny projekt. Możliwość dostosowania się do Klienta i jego potrzeb.

 

Nowości ABBYY FineReader Server 14

 

Najnowsza technologia rozpoznawania tekstu ABBYY

W systemie zostały zastosowane najnowsze algorytmy rozpoznawania (v.16)

 

Wsparcie dla standardów ISO

Zapewnia zgodność z ustawami rządowymi lub korporacyjnymi. ABBYY FineReader Server 14 obsługuje teraz standard PDF/E dla wydruków oraz rozszerzenie PDF/UA.

 

Ulepszone rozpoznawanie dla następujących języków:

 • chiński
 • arabski
 • japoński
 • perski
 • gruziński

Udoskonalenie rozpoznawania kodów kreskowych

 • Postal: Australia 4-State
 • Postal: KIX (Dutch)
 • Postal: Royal Mail 4-State (RM4SCC)
 • Code 39: Full ASCII Mode
 • Code 32
 • 2D: Maxi Code

Wsparcie dla maszyn 64 bitowych.

Oprogramowanie wspiera 64-bitowe wersje systemu Windows, co pozwala na większą wydajność pracy.

 

Integracja i ulepszenia w API

Ulepszone interfejsy Web APIs i COM-based sprawiają, że integracja z innymi systemami jest łatwiejsza do opracowania, a samo połączenie jest stabilniejsze. Program ABBYY FineReader Server 14 wspiera urządzenia skanujące i oprogramowania z funkcją przechwytywania dokumentów. Integracja ze skanerem lub inną aplikacją może odbywać się na różne sposoby, począwszy od wiadomości e-mail, poprzez routing skryptowy i ścisłe łączenie za pomocą API.

 

Procesowanie za pośrednictwem E-mail w technologii IMAP

Oprogramowanie pozwala pobrać zawartość wiadomości e-mail wraz z załącznikami ze skrzynki pocztowej w celu digitalizacji.

 

Zdalna konsola administracyjna

Umożliwia łączenie się z serwerami, które znajdują się poza siecią lokalną. Pozwala to m.in. na pracę z maszynami wirtualnymi np. Microsoft Azure

 

 

Specyfikacja

 • PC with Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ or compatible processor with a CPU frequency of at least 2 GHz and at least two cores
 • Operating system: Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows® 7 SP1, including deployment on Microsoft Azure Virtual Machines.
 • Memory: 4 GB RAM.
 • Hard disk space: 500 MB for installation and 2 GB for program operation *

*Note: The hard disk space required for program operation may be larger depending on the complexity, quality, and number of the images.

 • PC with Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ or compatible processor with a CPU frequency of at least 2 GHz and at least two cores
 • Operating system: Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows® 7 SP1, including deployment on Microsoft Azure Virtual Machines.
 • Memory: 4 GB RAM. (In a multiprocessor system, an additional 512 MB of RAM is required for each additional processor.)
 • Hard disk space: 700 MB for installation and 2 GB for program operation *

*Note: The hard disk space required for program operation may be larger depending on the complexity, quality, and number of the images.

 • PC with Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ or compatible processor with a CPU frequency of at least 2 GHz and at least two cores
 • Operating system: Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows® 7 SP1, including deployment on Microsoft Azure Virtual Machines.
 • Memory: 4 GB. You need 300 MB for each recognition process in addition.
 • Hard disk space: up to 1,5 GB depending on the set of components for installation and 2 GB for program operation *

*Note: The hard disk space required for program operation may be larger depending on the complexity, quality, and number of the images.

 • PC with Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ or compatible processor with a CPU frequency of at least 2 GHz and at least two cores
 • Operating system: Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows® 7 SP1, including deployment on Microsoft Azure Virtual Machines.
 • Memory: 4 GB RAM
 • Hard disk space: 2 GB (including 125 MB for installation) *
 • Scanner supporting TWAIN, WIA or ISIS is required
 • Additional software: MSXML6 is required

*Note: The hard disk space required for program operation may be larger depending on the complexity, quality, and number of the images.

 • PC with Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ or compatible processor with a CPU frequency of at least 2 GHz and at least two cores
 • Operating system: Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows® 7 SP1, including deployment on Microsoft Azure Virtual Machines
 • Memory: 4 GB RAM
 • Hard disk space: up to 1.5 GB depending on the installed components and 2 GB more for program operation *
 • The account under which the server is running must have read/write permissions to the following registry branches:
  • HKEY_CLASSES_ROOT
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ABBYY (for 32-bit system)
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\ABBYY (for 64-bit system)
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\ABBYY
 • Microsoft .NET Framework 4.5 is required for:
  • processing documents, stored at Microsoft SharePoint
  • exporting processing results to Microsoft SharePoint
  • using the WEB API of ABBYY FineReader Server
 • Microsoft Outlook 2010 or later is required for processing and sending e-mail messages via Microsoft Exchange Server and the MAPI protocol.

*Note: The hard disk space required for program operation may be larger depending on the complexity, quality, and number of the images.

Produkty

Dla użytkowników końcowych

ABBYY FlexiCapture 12 for Invoices

ABBYY FlexiCapture 12 for Invoices

– Gotowy system do automatycznego przetwarzania faktur od momentu wpłynięcia dokumentu, aż do jego zaksięgowania

– Oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów i eliminacja błędów powstałych przy ręcznym wprowadzaniu danych z faktur do systemów finansowo-księgowych

– Gotowe szablony rozpoznawania dla faktur z 18 krajów (w tym z Polski)

– Mechanizmy AutoLeranignu i Sztucznej Inteligencji (AI) pozwalają na szybkie douczanie systemu przez Użytkowników

– Najwyższa na rynku jakość rozpoznania dzięki wielokrotnie nagradzanym algorytmom i technologii OCR firmy ABBYY

– Prostota, łatwość i intuicyjność pracy dla Użytkowników końcowych

– Możliwość integracji z większością popularnych systemów ERP, BPM, ECM, a także z systemami RPA

ABBYY FlexiCapture 12

ABBYY FlexiCapture 12

– Gotowy system do selektywnego pobierania danych z różnego typu dokumentów

– System ma za zadanie automatycznie pobierać z dokumentów dane wskazane przez użytkowników

– Posiada mechanizmy automatycznego uczenia się systemu, które skracają czas wdrożenia i obniżają koszty

– Automatyczna klasyfikacja rodzaju dokumentu który trafia do systemu po jego treści oraz szablonie

– Duża elastyczność i skalowalność systemu dzięki możliwości dodawania kolejnych Stacji Procesujących odpowiedzialnych za procesowanie dokumentów

– Najlepsza na rynku technologia OCR firmy ABBYY pozwalająca na rozpoznawanie tekstu dla ponad 200 języków

– Bezproblemowa integracja z dowolnymi systemami zewnętrznymi

– Gotowe konektory do MS SharePoint oraz rozwiązań klasy RPA

ABBYY FineReader Server

ABBYY FineReader Server

– Błyskawicznie przekształca dokumenty nieedytowalne (np. skany, zdjęcia, PDF itp.)  na pliki edytowalne z dowolnym rozszerzeniem (np. MS Office, XML, PDF, TXT, CSV i wiele innych)

– Daje możliwość automatycznego przetwarzania masowych ilości dokumentów (nawet kilkunastu milionów stron miesięcznie)

– Pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty związane z ręcznym przepisywaniem dokumentów

– Posiada najwyższą jakość rozpoznawania tekstu (dla ponad 200 języków) dzięki nowej generacji technologii OCR firmy ABBYY

– Łatwy do wdrożenia i zarządzania

– Intuicyjny i prosty w obsłudze dla użytkowników końcowych

– Idealnie nadający się do celów archiwizacyjnych i łatwo przeszukiwalnych bibliotek cyfrowych w celu szybkiego odnajdywania kluczowych informacji

– Gotowe konektory do: MS SharePoint, iFilter, Google Search czy Symantec

ABBYY Timeline

ABBYY Timeline

ABBYY Timeline to platforma do analizy procesów umożliwiająca firmom wykorzystywanie informacji zgromadzonych w ich systemach do tworzenia wizualnego modelu procesów, analizowania ich w czasie rzeczywistym i identyfikowania na tej podstawie ograniczeń. Pozwala też na przewidywanie przyszłych wyników i podejmowanie na ich podstawie decyzji dotyczących inwestycji technologicznych.

Kontakt

Maksym Żak

Product Manager
mobile: 660 184 511
email: maksym.zak@autoid.pl

Andrzej Błaszczyk

Product Manager
mobile: 668 405 174
email: andrzej.blaszczyk@autoid.pl

Lokalizacja

Formularz kontaktowy